Serviss

SIA Industar komanda sniegs profesionālu padomu gan preču izvēlē, gan konsultēs iekārtu uzstādīšanā un pielietojumā. Saviem klientiem nodrošinām garantijas un ārpus garantijas apkopes, kā arī iekārtu remonta pakalpojumus.

  - Darba instrumentu remonts.                                                                                                                    
  - Metināšanas iekārtu iziešanas no kārtības iemeslu noteikšana un to remonts.
  - Metināšanas iekārtu profilaktiskā pārbaude un apkope.
  - Metināšanas iekārtu izolācijas pretestības mērīšana.
  - Neatļautu metināšanas iekārtu noviržu gadījumā, veicam metināšanas iekārtu rūpniecisko parametru atjaunošanu.

Preces ražotāja garantijas saistības ir spēkā tikai tajā gadījumā, ja netiek pārkāpti preces ekspluatācijas noteikumi, kas norādīti garantijas talonā un preču lietošanas instrukcijā. 

Piegādājot preces uz servisa centru, jāiesniedz visi ražotāja precei pievienotie dokumenti un preces pirkšanas dokuments (pavadzīme, ja tāda tika izrakstīta), kas vienlaicīgi ir arī preces garantijas talons. 

Prece jāpiegādā pilnā komplektācijā, lai to varētu iedarbināt un veikt pārbaudi (jāpiegādā prece un tās barošanas avots).

NB! Pievērsiet uzmanību:

 •  Visus izdevumus, kas ir saistīti ar preces transportēšanu uz servisu un no tā, maksā Pircējs;
 •  Saremontētajām precēm garantijas nosacījumi ir spēkā atlikušo garantijas laiku;
 •  Apmainītām precēm garantijas nosacījumi tiek piemēroti no jauna, proti, līdzīgi kā iegādājoties jaunu ierīci.

 

Ja Jums ir jautājumi saistībā ar garantijas un pēcgarantijas servisu, sazinieties ar mums.

Tālr.: +371 28 3232 82

E-pasts: [email protected]