Atteikuma tiesības

 • Ja jūs esat Patērētājs saskaņā ar tiesību aktiem, jums ir tiesības bez iemesla atteikties no preces 14 dienu laikā.
 • Lai izmantotu jūsu atteikuma tiesības, jums ir jāsazinās ar SIA Industar rakstiski un jāinformē par savu lēmumu izstāties no šī līguma.
 • Varat izmantot atteikuma veidlapu, kas atrodama šeit.
 • Lai ievērotu atteikuma termiņu, jums pietiek tikai saņemt paziņojumu no SIA Industar par jūsu iesnieguma saņemšanu.
 • SIA Industar informēs Lietotāju par atgrieztās preces saņemšanu.
 • Ja jūs atceļat līgumu, SIA Industar samaksās visus maksājumus, ko SIA Industar saņēmusi no jums, izņemot piegādes izmaksas. SIA Industar var noraidīt atmaksu, kamēr prece nav saņemta atpakaļ vai kamēr neesat iesniedzis pierādījumu, ka esat atgriezuši preci.
 • Atteikuma tiesības neattiecas uz līgumiem par precēm, kas nav vairs saliekamas un par individuāli pasūtītām precēm.
 • Lietotājam jāmaksā par iespējamiem preču vērtības zudumiem, kas radušies, kamēr prece bija pie Lietotāja.
 • Preces atgriešanas izmaksas sedz lietotājs. Prece jānogādā uz SIA Industar juridisko adresi.
 • Elektroniskā atgriešanas forma ir pieejama www.industar.lv. Lietotājam jāaizpilda visi lauki ar simbolu "*".
 • Precei nedrīkst būt nekāda lietošanas vai nekādām nodiluma pazīmes.
 • Precei jābūt iepakotai tādā veidā, kāds tas ir bijis sākotnēji pirkuma brīdī.
 • Ja klients ir juridiska persona, viņam nav 14 dienu atteikuma tiesību.