Privatumo politika

1. Duomenų valdytojas ir jo kontaktiniai duomenys 

1.1. Duomenų tvarkymo vadovas: SIA „Industar“, reg. Nr. Juridinis adresas: A. Upisa gatvė 49, Rēzeknė, LV-4601. 

1.2. Kontaktiniai duomenys apie asmens duomenų tvarkymą: [email protected]. Galite užduoti klausimus apie asmens duomenų tvarkymą naudodamiesi šia kontaktine informacija arba susisiekę su mūsų juridiniu adresu. 

1.3. Naudodamiesi mūsų internetine parduotuve ir pirkdami prekes sutinkate, kad būtų tvarkomi ir saugomi jūsų asmens duomenys. 

1.4. SIA „Industar“ įsipareigoja tvarkyti tik tokius asmens duomenis, kurie yra būtini mūsų verslui vykdyti, norminiams reikalavimams ir sutartiniams įsipareigojimams vykdyti bei teisėtiems interesams apsaugoti. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi galiojančiais duomenų apsaugos įstatymais, įskaitant Europos Sąjungos (ES) Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus įstatymus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. 

1.5. SIA „Industar“ ėmėsi visų būtinų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų jūsų asmens duomenų saugumą, o tai užtikrina jūsų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio atskleidimo, pakeitimo ar kitokio neteisėto tvarkymo. 

 2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai 

2.1. Mes apdorojame jūsų vardą, pavardę, telefono numerį ir el. Pašto adresą, kad galėtume pateikti kliento registraciją, kad galėtumėte gauti patrauklių akcijų ir paslaugų bei pasiūlyti kitų privilegijų ir privilegijų. 

2.2. Mes identifikuojame jūsų vardą, pavardę, telefono numerį, el. Pašto adresą, pristatymo adresą ir atsiskaitymo informaciją, kad galėtume identifikuoti jus kaip pirkėją ir gavėją, išrašyti sąskaitas faktūras, pristatyti ir vykdyti kitus įsipareigojimus pagal šią sutartį. 

2.3. Mes apdorojame jūsų vardą ir pavardę bei el. Pašto adresą, kad galėtume išsiųsti jums verslo ir administracinius pranešimus, tokius kaip jūsų registracijos ar pirkimo patvirtinimas, pirkimo priminimas ar pristatymo informacija. 

2.4. Siekdami suteikti jums atsakymus į klausimus tiesiogiai susisiekdami su mūsų darbuotojais telefonu arba elektroniniu būdu per mūsų svetainės komunikacijos skiltį, mes tvarkome jūsų noru pateiktą asmeninę informaciją - vardą, pavardę, telefono numerį ir el. Pašto adresą, taip pat kitą jūsų pateiktą informaciją. pateikti. Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik susisiekiant su jumis ir atsakant į jūsų klausimus, komentarus ar pasiūlymus. 

2.5. Norint atlikti klientų aptarnavimo kokybės kontrolę, organizuoti paslaugų sutarties įsipareigojimų vykdymą ir užtikrinti produkto užsakymą telefonu, gali būti įrašomas pokalbis telefonu. Pokalbių įrašai saugomi ne ilgiau kaip 3 mėnesius, nebent to paprašė teisėsaugos institucijos arba kai buvo nustatyta nusikalstamų veikų. Šią paslaugą teikia telekomunikacijų paslaugų teikėjas. 

2.6. Norėdami išsiųsti jums reklaminę medžiagą, nuolaidas ar kitus specialius pasiūlymus pagal jūsų interesus, mes apdorojame jūsų vardą, el. Pašto adresą, telefono numerį, pirkinių ir apsilankymų svetainėje informaciją. Galite bet kada atsisakyti gauti tokius pranešimus naudodami el. Laiške pateiktą automatinio atsisakymo parinktį, pakeisdami profilio nustatymus, ištrindami išsaugotus slapukus arba siųsdami prašymą nutraukti ryšį adresu [email protected]

2.7. Siekdami apdoroti jūsų paraišką pirkti išsimokėtinai, mes apdorojame: Pavadinimas; Pavardė; Asmens kodas; Asmens tapatybės dokumento numeris; Asmens tapatybės dokumento kopija; Informacija apie jūsų darbą; Informacija, skirta įvertinti jūsų galimybes sumokėti įmoką prieš sudarant sutartį; Elektroninio pašto adresas; Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresas; Telefono numeris. 

2.8. Norėdami dalyvauti loterijose ir prekių ir paslaugų konkursuose, mes apdorojame jūsų vardą, el. Pašto adresą ir telefono numerį. Pareiškdami susidomėjimą loterijomis ir konkursais, sutinkate, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys. 

2.9. Kreipdamiesi į mūsų laisvas darbo vietas, siųsdami paraišką adresu [email protected], sutinkate, kad būtų tvarkomi jūsų CV ir asmens duomenys, nurodyti paraiškos laiške. Jūsų duomenis mes apdorosime tik darbo, į kurį pretenduojate, atrankos metu. Jei tvarkymas atliekamas kitais tikslais, pavyzdžiui, siekiant informuoti jus apie kitas laisvas vietas, kurios, mūsų manymu, jums tinka, mes prieš jus pradėdami tvarkymą informuosime jus ir paprašysime jūsų sutikimo. Jei kandidatas pateikė atsiliepimų teikėją, mes taip pat apdorosime jų kontaktinę informaciją, kad pateiktus atsiliepimus būtų galima įvertinti atrankos metu. Kandidatų atrankos metu taip pat galime gauti ir apdoroti informaciją iš įdarbinimo įmonių. 

 3. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis 

Mes saugosime jūsų asmens duomenis tol, kol to reikia tokio tvarkymo tikslams pasiekti, nebent tolesnis saugojimas yra būtinas ar leidžiamas pagal galiojančius įstatymus. Jei duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu, duomenys bus tvarkomi tol, kol jūsų sutikimas galioja ir nebus atšauktas. 

 4. Asmens duomenų perdavimas 

4.1 Asmens duomenys, būtini mokėjimams atlikti, perduodami įgaliotam finansų tvarkytojui. 

4.2 Siekdami įvykdyti savo įsipareigojimus jums, mes galime perduoti jūsų asmens duomenis partneriams, duomenų valdytojams, kurie atlieka reikiamą duomenų tvarkymą mūsų vardu, pavyzdžiui, IT infrastruktūros kūrėjui ir prižiūrėtojui, rinkodaros agentūroms, lizingo bendrovėms, logistikos įmonėms ir kt. Šios įmonės pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo sutartį reikalauja saugoti ir tvarkyti jūsų asmens duomenis tik mūsų nurodytais tikslais. 

4.3 Esant prašymui, mes galime perduoti jūsų asmens duomenis valstybės ir teisėsaugos institucijoms, kad prireikus apgintume savo teisinius interesus rengdami, teikdami ir gindami teisinius reikalavimus. 

5. Asmens duomenų tvarkymo vieta 

Jūsų asmens duomenis mes pirmiausia tvarkome ES / EEE, o jūsų asmens duomenys nėra perduodami ar tvarkomi ne ES / EEE šalyje, išskyrus atvejus, kai asmens duomenis tvarkome per slapukus. 

6. Vaikai 

Mes neteikiame paslaugų asmenims iki 18 metų. Tuo atveju, jei sužinosime, kad gavome ir apdorojome aukščiau nurodytų asmenų asmens duomenis, imsimės atitinkamų veiksmų, kad ištrintume tokius asmens duomenis. 

7. Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu 

Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir Latvijos Respublikos įstatymus turite teisę: 

7.1 turėti prieigą prie savo asmens duomenų ir gauti informaciją apie jų tvarkymą; 

7.2 prašyti ištaisyti netikslius, netikslius ar neišsamius asmens duomenis arba pataisyti juos patys, prisijungę prie savo profilio; 

7.3 ištrinti savo asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai; 

7.4 atšaukti išankstinį sutikimą tvarkyti duomenis; 

7.5 apriboti jūsų duomenų tvarkymą - teisė reikalauti, kad mes laikinai nutrauktume visų jūsų asmens duomenų tvarkymą; 

7.6 paprašyti elektroninės savo asmens duomenų kopijos ir teisės perduoti šiuos duomenis kitam valdytojui (duomenų perkeliamumas); 

7.7 susisiekite su Duomenų valstybine inspekcija. 

 8. Baigiamosios nuostatos 

8.1. Galite kreiptis dėl savo teisių išsiųsdami laišką į SIA „Industar“ buveinę, pateikdami asmens dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) arba elektroniniu būdu pateikdami prašymą naudodamiesi saugiu elektroniniu parašu. 

8.2. Mes galime bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti savo privatumo politiką. Pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo svetainėje. Jūs esate atsakingas už periodišką šios privatumo politikos peržiūrą, kad įsitikintumėte, jog žinote apie pakeitimus.

Krepšelis

Krepšelis tuščias.